ISO-3166-1 landskoder på norsk

Her finner du en uoffisiell norsk oversettelse av ISO-3166 (landskoder). Oversettelsen er gjort av Gustav Foseid. Kilder er hovedsakelig Norsk språkråds oversikt over geografiske navn og ISO 3166 Maintenance Agency.


ISO-3166-1 country codes in Norwegian

Here you find an unofficial Norwegian translation of ISO-3166 (Contry Codes). The translation is made by Gustav Foseid. Sources are mainly The Norwegian Language Council's list of geographical names and the ISO 3166 Maintenance Agency.